ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
รายละเอียดการศึกษาของ ร.อ. วิสิทธิ์ วิลัยวงศ์