ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
รายละเอียดการศึกษาของ พล.ต. นเรศร์ จิตรักษ์
อศจ. ชั้นต้น รุ่น ๔